Làng đào Nhật Tân-Người trồng đào Nhật Tân tất bật tuốt lá, lắp điều hòa chuẩn bị vụ hoa Tết