lan hồ điệp-Lan hồ điệp, Trần Mộng đổ bộ thị trường 8/3, giá rẻ như rau