Lan cave-Thanh Hương - Lan 'cave': 'Chuyện về ông xã xin được giữ cho riêng mình'