Lấn biển-Vì sao lại nói 'Lên trời còn dễ hơn xuống biển'?