Làm xiếc trên xe máy-Video: Thanh niên buông cả 2 tay rồi 'làm xiếc' trên xe máy ở Hải Phòng