Lâm Vỹ Dạ-Lâm Vỹ Dạ: 'Xuân Bắc có tuổi rồi, lớn rồi mà không nghiêm túc'