Làm việc tại Việt Nam-Nguyên Phó Thủ tướng Đức về Việt Nam làm việc: 'Tôi về Việt Nam vì vợ tôi nói: Rồi chúng ta sẽ sinh con. Và em muốn kể cho con chúng ta nghe về đất nước nơi anh đã sinh ra'