làm từ thiện-Một người Việt được vinh danh tại Hàn Quốc