Lam Trường và vợ-Bã xã Lam Trường: 'Đôi khi cãi nhau với anh, tôi block facebook luôn'