Lâm Khánh Chi-Lâm Khánh Chi: 'Vấn đề tình dục của tôi không khác những chị em phụ nữ khác'