làm 'chuyện ấy' trước trận-Nữ tuyển thủ Nga tiết lộ: 'Cầu thủ nữ dễ làm 'chuyện ấy' trước trận hơn đồng nghiệp nam'