Lại Văn Sâm. MC Lại Văn Sâm. Tạ Bích Loan-Sự thực tin Lại Văn Sâm có biệt thự dát vàng và mối ân tình với Tạ Bích Loan