Lại Văn Sâm-MC Thanh Bạch bật khóc nói về những ngày cuối đời của 'sầu nữ' Út Bạch Lan