Lại Văn Sâm-Sau 3 năm nghỉ hưu, cuộc sống của MC Lại Văn Sâm ra sao?