Lại Văn Sâm-MC Lại Văn Sâm hiếm hoi kể về em trai ruột: 'Nó hư, bỏ học, cuối cùng trường kỷ luật'