lá ngón-Mâu thuẫn với vợ, nam thanh niên ăn lá ngón tự tử