Ký ức vui vẻ-Mạc Văn Khoa ứa nước mắt kể khoảnh khắc vợ vượt cạn, bất ngờ nhất là câu nói đầu tiên của bà xã sau khi sinh