Ký ức vui vẻ-NSND Tự Long: Chị Thanh Lam nổi tiếng hát nhắm mắt!