ký sự thanh xuân-Phim về sự khắc nghiệt ở giới giải trí Hàn bị chê nhạt