ký hiệu máy bay-Bạn có biết ký hiệu tam giác nhỏ trên cabin máy bay là gì không, tại sao ngồi gần nó lại may mắn?