KOL-Trung Quốc cấm các công ty môi giới thuê KOL để 'lùa gà', thu hút khách hàng