Koeman-Koeman từ chối yêu cầu giảm phí đền bù từ Barca, đòi nhận đủ số tiền khổng lồ