kit test Covid-19-Giám đốc CDC 'nhúng chàm' Việt Á, nước mắt tiếp tục tuôn rơi