kinh tế Việt Nam-Thấy gì từ việc VinFast đầu tư mạnh mẽ vào robot?