kinh quốc gây tranh cãi-Gây tranh cãi vì 'vung tiền thách nghệ sĩ thi ăn', Kinh Quốc tiếp tục bị tố lợi dụng diễn viên nhí để câu view