kinh nghiệm lái xe-Mưa bão, xe máy hãy tránh xa các tòa nhà cao tầng