kinh doanh vàng-Vàng quay đầu giảm, người mua lỗ 1,4 triệu/lượng sau một đêm