kinh doanh thua lỗ-Hà Nội điểm tên loạt doanh nghiệp nhà nước làm ăn bết bát