kinh doanh hàng tết-Mặt bằng bán hàng Tết, giờ có tiền cũng khó thuê được