Kinh doanh-'Nhỏ nhưng có võ', ô tô tiết kiệm xăng giá 278 triệu đi 500km khi nạp 'no' bình