King's Cup 2019-Tuyển Việt Nam hơn Thái Lan 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA