Kim Tử Long-Vợ kém 11 tuổi của Kim Tử Long: Bị nhắn tin chửi bới, nói giật chồng, đào mỏ