kim tiêm-Hãi hùng kim tiêm đã qua sử dụng "vây" cầu Long Biên, Hà Nội