Kim Tae Hee-Kim Tae Hee lần đầu xuất hiện sau khi sinh con gái thứ hai