Kim Soo Hyun-Kim Soo Hyun đẹp trai ngời ngời ở buổi đọc kịch bản, sắp ngồi tù vì giết người trong phim mới