Kim Duyên-Bị đồn yêu Á hậu Kim Duyên, H'Hen Niê liền lên tiếng 'ngay và luôn'