Kim-Thư ký Kim tập 5: Đang hôn lãng mạn, Park Seo Joon - Park Min Young gặp tai nạn khó đỡ