kiểu tóc-Để kiểu tóc mái cong chữ S thì mặt nào cũng được 'nịnh', 'biến hình' xinh lên trông thấy