kiêng kị-Đầu tháng cô hồn có 5 thứ cần phải vứt thẳng tay