Kiên Giang-Hoang mang với hình ảnh người thanh niên phi thẳng xe máy xuống dưới sông ở Kiên Giang