Kiểm soát đường huyết-Muốn kiểm soát lượng đường huyết, đề phòng bệnh tiểu đường, hãy ăn sáng trước khung giờ này