Kia Morning-Xe cũ Luxgen U7: giá như Kia Morning, công nghệ hơn xe sang