kí sinh trùng-Kết quả 'Oscar Hàn Quốc' lần thứ 56: Parasite thắng lớn, Lee Byung Hun giành giải quan trọng, 'bà cả' Kim Hee Ae 'trắng tay'