khu vực cách ly-Không có việc nam thanh niên đi cùng bệnh nhân 332 nhảy sông trốn cách ly