khu công nghiệp-Chỉ trong 13 ngày đầu năm, Đồng Nai hút 226 triệu USD vốn FDI