khu cách ly-Học viên trường quân y rút quân sau 50 ngày chi viện chống dịch: 'Người Sài Gòn rất dễ thương, mong có dịp quay lại để thấy một thành phố khỏe mạnh'