khu cách ly-Dỡ bỏ khu cách ly ở Bình Thuận sau 21 ngày bị phong toả