Khổng Tú Quỳnh-Huy Khánh đập chén, thẳng tay tát Khổng Tú Quỳnh nổ đom đóm mắt