không khí ô nhiễm-Ảnh: Hà Nội đón cơn mưa rào giải nhiệt, tạo cảm giác trong lành sau một ngày 'mù trời' vì không khí ô nhiễm