không còn tin vào Black Friday-'Tôi không còn dại dột mua hàng giảm giá dịp Black Friday'