khống chế kẻ ngáo đá-CLIP: Công an khống chế kẻ ngáo đá đốt nhà rồi cố thủ như phim hành động