Khóa trái cửa-Khóa trái cửa, đổ xăng đốt tiệm cắt tóc nhằm sát hại cả nhà người yêu