Khoa Pug phẫu thuật-Khoa Pug khoe chiều cao khủng khi chi tiền tỷ phẫu thuật kéo chân