Khoa Pug kéo dài chân-Khoa Pug tái xuất, liều mạng chi 2 tỷ kéo dài chân